Psykologin, psykiatrian erikoislääkärin, psykiatrisen erikoissairaanhoitajan tai muun psyykkiseen hyvinvointiin perehtyneen ammattilaisen antamaa hoitoa ja neuvontaa voi saada erilaisissa puitteissa. Tällaista apua tarvitaan kun pelkästään omat hallintakeinot, läheisten tuki tai esimerkiksi oman lääkärin antama hoito ei riitä.

Hoitava lääkäri voi ohjata potilaan psyykkisten ongelmien hoitoon erikoistuneelle taholle, esimerkiksi työterveyspsykologille työterveyshuollossa tai psykiatriselle erikoissairaanhoitajalle terveyskeskuksessa. Terveyskeskuslääkäri voi tehdä lähetteen psykiatrian poliklinikalle.

Jos ongelmat vaikuttavat pitkäkestoisilta, ihmisen persoonallisiin toimintatapoihin liittyviltä tai vakavan kriisin laukaisemilta, voidaan suositella psykoterapiaa. Psykoterapia eroaa esimerkiksi psykologin antamasta neuvonnasta siten että psykoterapia on pitkäkestoisempaa, siinä on potilaan kanssa sovitut tavoitteet ja terapeutilla on selkeämmin hänen psykoterapiakoulutukseensa pohjautuva lähestymistapa.

Psykoterapiaa voidaan antaa hyvin rajoitetusti julkisella sektorilla resursseista johtuen. Useimmiten psykoterapia toteutuu yksityisen ammatinharjoittajan toteuttama siten, että potilas kustantaa hoidon itse joko kokonaan tai saa siihen taloudellista tukea esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Kategorian hoidot

78_m

Keskusteluterapia

Keskusteluterapia-nimitystä käytetään kaikista yksilö-tai ryhmäterapioista, joita annetaan koulutetun psykoterapeutin toimesta. Psykoterapeutti –nimikettä saa käyttää henkilö, jolle Terveydenhuol...
Stub

Kognitiivinen terapia

Kognitiivinen psykoterapia on toinen yleisimmistä Suomessa harjoitettavista yksilöpsykoterapiamuodoista psykoanalyyttisen psykoterapian ja psykoanalyysin ohella. Sen kesto vaihtelee vuodesta useamp...
Stub

Kriisiterapia

Kriisiterapia on kestoltaan lyhyehköä ja sen kohdistuu nimenomaan tilanteeseen, jossa ihmistä on kohdannut vakava ja yllättävä traumaattinen kriisi. Tällaisia kriisejä voivat olla esim. läheisen yl...
Stub

Perheterapia

Perheterapiassa hoidon ja yhteisen tutkimisen kohteena on koko perhe tai useampia perheenjäseniä ja nimenomaan heidän välinen vuorovaikutuksensa. Tavoitteena on tunnistaa ja tarvittaessa muuttaa us...
Stub

Psykoterapia

Varsinainen psykoanalyysi kestää vähintään 3-5 vuotta, usein enemmänkin ja istuntoja on 3-5 viikossa. Psykoanalyysissa potilas on makuuasennossa vapaan assosioinnin helpottamiseksi. Tavallisemmin t...
Stub

Ratkaisukeskeinen lyhytkestoinen terapia

Lyhyet psykoterapiat vaihtelevat pituudeltaan joustavasti sovitusta muutamasta käynnistä esim. 20 sovittuun tapaamiskertaan. Yhteistä niille on rajatusti sovittu vaikuttamisen alue, esim. oire, ong...
Stub

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapiassa ongelmia tutkitaan ja hoidetaan ryhmässä, yhdessä muiden kanssa. Ryhmällä on vetäjä, ryhmäpsykoterapiaan koulutuksen saanut henkilö ja yhteensä n. 6-10 potilasta. Ryhmäpsykoter...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä