Kategoria: Lääkehoidot

Sydämen toimintaan vaikuttavien lääkkeiden valinta on aina yksilöllistä. Valintaan vaikuttavat aina ikä, taudin tila ja aste sekä mahdolliset elinvauriot ja muut sairaudet. Usein lääkitys on yhdistelmälääkitys, jossa käytetään useampia eri lääkeryhmien lääkkeitä.

Lääkkeillä hoidetaan taudinkuvaa kuten kohonnutta verenpainetta ja ehkäistään mahdollisia syntyviä elinvauriota mm. verisuonissa ja sydämessä. Kohonnut verenpaine voi ajan mittaan kasvattaa verisuonien seinämiä ja sydäntä. Hoitamalla verenpainetta ehkäistään myös mahdollisia syntyviä elinvaurioita.

Lääkkeillä vähennetään myös terveiden ja jo osittain vaurioituneiden elinten kuormitusta. Lääkäri voi poiketa yleisistä suosituksista tapauskohtaisesti.

Alikategoriat

Stub

ACE-Estäjät

ACE-estäjät eli angiotensiinikonvertaasin estäjät ovat yleisesti käytetty lääkeryhmä kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Suomessa käytettäviä ACE-estäjiä ovat enalapriili, ka...
Stub

Adrenergista aktivisuutta vähentävät lääkkeet

Moksonidiinia käytetään verenpainetaudin hoidossa. Se kuuluu adenergista aktiivisuutta vähentäviin lääkkeisiin. Moksonidiini laskee verenpainetta keskushermostovaikutuksen kautta. Ruokailu ei vaiku...
Stub

Angiotensiinireseptorin salpaajat

Angiotensiinireseptorin eli AT1-reseptorin salpaajia käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Tämä lääkeryhmä soveltuu erityisesti diabeetkoille sekä metabolista oireyht...
Stub

Beta ja alfasalpaajat

Alfa- ja beetareseptoreja on useassa paikassa elimistössä. Sydän- ja verisuonilääkkeiden toivottuja vaikutuskohteita ovat sydämen beeta1-reseptorit sekä verisuonten beeta2 - ja alfareseptorit. Keuh...
Stub

Kalsiumsalpaajat

Kalsiumkanavan salpaajiin kuuluvat amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini, lerkadipiini, nifedeipiini, nilvadipiini, nisoldipiini ja verapamiili. Eri kalsiumkanavan salpaajat voivat po...
Stub

Nesteenpoistovalmisteet

Nesteenpoistovalmisteet eli diureetit poistavat nestettä ja suoloja elimistöstä. Natriumsuolan poisto on tärkein nesteenpoistolääkkeen suoloja poistava vaikutus, sillä natrium sitoo vettä elimistöö...
Stub

Perifeeristä verenkiertoa parantavat lääkkeet

Perifeerisellä verenkierron parantamisella pyritään lähinnä helpottamaan raajojen alueella olevien ahtautuneiden suonien verenkiertoa. Yleisin Suomessa käytetty lääkeaine on pentoksifylliini. Pento...
Stub

Rytmihäiriölääkkeet

Aikuisten sydämen rytmihäiriöt ovat yleensä oire jonkin sydän- tai verisuonisairauden aiheuttamasta tilasta, mutta rytmihäiriön syitä voi olla muitakin. Koska rytmihäiriö voi johtua monesta eri syy...
Stub

Sepelvaltimoita laajentavat lääkkeet

Sepelvaltimoita laajentavia lääkkeitä ovat orgaaniset nitraatit ja niitä käytetään angina pectoriksen oireiden hoitoon ja ehkäisyyn sekä sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Nitraatit rentouttavat sile...
Stub

Valtimotukosten ehkäisylääkkeet

Valtimotukosten ehkäisyyn käytettävät lääkkeet estävät verihiutaleiden takertumista toisiinsa. Niillä on keskenään hieman eri vaikutusmekanismi trombosyytien toiminnan ehkäisyssä. Valtimotukosten e...
Stub

Yhdistelmävalmisteet

Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oiree...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä