Jos lyhytvaikutteisia nitraatteja joudutaan käyttämään usein, voidaan siirtyä käyttämään pitkävaikutteisia, jolloin lyhytvaikutteisten käyttömäärää voidaan vähentää. Pitkävaikutteisia nitraatteja voidaan käyttää tarvittaessa tai säännöllisesti.

Jottei nitraattien teholle kehittyisi toleranssia, vuorokaudessa tulee olla yli 12 tunnin tauko nitraattien antovälissä. Sydämen vajaatoiminnassa annokset ovat suurempia kuin angina pectoriksessa. Pitkävaikutteisista nitraateista on useita eri lääkemuotoja kuten tabletit, kapselit, laastarit, suihke ja suoneen annosteltavat nesteet.

Joillekin voi hoitoa aloitettaessa tulla päänsärkyä, mikä kuitenkin häviää yleensä muutamassa päivässä.

Alikategoriat

Stub

Glyseryylinitraatti

Glyseryylinitraatista sadaan pitkävaikutteinen vaikutus annostelemalla se depotlaastarilla eli hitaasti lääkeainetta vapauttavalla laastarilla. Laastari tulee poistaa 8 -12 tunniksi iholta, jotta l...
Stub

Isosorbidi-5-mononitraatti

Isosorbidi-5-mononitraatteja on markkinoilla nieltäviä tabletteja sekä depottabletteja ja depotkapseleja, jotka vapauttavat lääkeainetta hitaammin. Jos tablettien annostus on kaksi tai kolme tablet...
Stub

Isosorbidinitraatti

Isosorbidinitraatteja on markkinoilla nieltäviä tabletteja ja depottabletteja, jotka vapauttavat lääkeainetta hitaammin. Isosorbidinitraatti imeytyy hyvin suun limakalvoilta ja siitä löytyy myös su...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä