Nesteenpoistovalmisteet eli diureetit poistavat nestettä ja suoloja elimistöstä. Natriumsuolan poisto on tärkein nesteenpoistolääkkeen suoloja poistava vaikutus, sillä natrium sitoo vettä elimistöön.

Eri nesteenpoistolääkkeiden vaikutusmekanismi kohdistuu munuaistiehyiden eri kohtiin ja ne vaikuttavat hieman eritavalla suolojen poistumiseen. Niiden käyttö vaihtelee riippuen muista sairauksista ja tautitiloista. Diureetteja käytetään mm. verenpaineen, sydämen tai munuaisten vajaatoiminnan ja turvotuksen hoitoon.

Diureetteja käytetään joko yksin tai niitä voidaan yhdistää muihin lääkkeisiin. Tyypillisimpiä yhdistelmiä on diureetin yhdistäminen beetasalpaajaan, ACE- tai AT1-reseptorin salpaajaan.

Haittavaikutuksena diureeteilla voi esiintyä elektrolyttihäiriöitä, jolloin kalium-, natrium- ja magnesiumsuolojen pitoisuus laskee elimistössä liian alas. Elektrolyyttihäiriöt voivat aiheuttaa rytmihäiriöalttiutta, lihasväsymystä ja suonenvetoja. Nesteenpoistovalmisteet on hyvä ottaa aamulla.

Alikategoriat

Stub

Kahden diureetin yhdistelmät

Kahden diureetin yhdistelmää käytetään yleensä silloin, kun diureetteja joudutaan käyttämään suuremmilla annoksilla ja pitkäaikaisesti tai muutoin kaliumia poistuu elimistöstä paljon tai kaliumpito...
Stub

Kaliumia säästävät diureetit

Kaliumia säästävät diureetit nimensä mukaisesti säästävät kaliumia mutta poistavat natriumia ja vettä elimistöstä. Yleisin kaliumia säästävä diureetti Suomessa on spironolaktoni. Vähäisessä käytöss...
Stub

Lyhytvaikutteiset loop-diureetit

Suomessa käytössä oleva lyhytvaikutteinen loop-diureetti on furosemidi. Loop-diureetit ovat tehokkaimpia diureetteja mutta niiden vaikutus on lyhyt. Loop-diureetit poistavat vettä sekä natriumia, k...
Stub

Tiatsidit ja niiden johdokset

Tähän lääkeryhmään kuuluvat hydroklooritiatsidi ja indapamidi. Tiatsidit lisäävät veden, natriumin, kaliumin, kloridin ja magnesiumin eritystä. Ne sopivat erityisen hyvin naisille, sillä tiatsidit ...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä