Naltreksoni estää sisäisten ja ulkoisten opioidien (esim. kodeiini, morfiini) vaikutuksia. Alkoholi normaalisti lisää elimistön sisäisten opioidien vaikutusta, mutta naltreksonin estävän vaikutuksen vuoksi hyvän olon tunne ja juomishimo jää pois. Naltreksoni on nieltävä tabletti, jonka annostus on yksilöllinen.

Naltreksonia ei tule käyttää akuutissa maksatulehduksessa tai maksan toiminnan häiriössä eikä yhdessä opiaattien tai tioridatsiinin kanssa. Naltreksoni saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä.

Kategorian hoidot

Stub

Revia

Naltreksoni estää sisäisten ja ulkoisten opioidien (esim. kodeiini, morfiini) vaikutuksia. Alkoholi normaalisti lisää elimistön sisäisten opioidien vaikutusta, mutta naltreksonin estävän vaikutukse...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä