Kategoria: Lääkehoidot

Mielialalääkkeet voidaan jaotella ADHD-oireyhtymän, ahdistuneisuuden, masennuksen ja unettomuuden hoitoon käytettäviin sekä tupakka- ja alkoholivieroituksen lääkeaineisiin.

Alikategoriat

Stub

ADHD-oireyhtymän lääkkeet

ADHD-tarkkaavaisuushäiriön hoitoon käytettävät lääkkeet ovat atomoksetiini ja metyylifenidaatti. Lääkkeille on yhteistä hoidon varovainen asteittainen aloitus sekä lopetus.
Stub

Ahdistuneisuuden hoitolääkkeet

Ahdistuneisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet voidaan jakaa vaikutusmekanismiensa mukaan bentsodiatsepiinin johdoksiin, buspironiin sekä hydroksitsiiniin. Yhteistä näille kaikille lääkeaineille on ...
Stub

Alkoholi -ja huumevieroituslääkkeet

Alkoholivieroituslääkkeitä on markkinoilla kaksi vaikutusmekanismeiltaan täysin eroavaa lääkeainetta. Disulfiraamin teho perustuu siihen, että lääkekuurin aikana pienikin määrä alkoholia laukaisee ...
Stub

Masennuslääkkeet

Masennuslääkkeet voidaan jakaa trisyklisiin- ja kaksikanavaisiin masennuslääkkeisiin, selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin sekä MAO:n estäjiin. Kaikille masennuslääkkeille on yhteistä ...
Stub

Tupakoinnin lopettamislääkkeet

Tupakoinnin lopettamislääkkeitä ovat erilaiset nikotiinikorvaushoidot, bupropioni ja varenikliini. Kaikkien tupakoinnin lopettamislääkkeiden ideana on estää ja vähentää vieroitusoireiden ilmenemist...
Stub

Unilääkkeet

Unilääkkeet voidaan jaotella melatoniiniin, bentsodiatsepiinin johdoksiin sekä uudempiin unilääkkeisiin: tsaleploniin, tsolpideemiin ja tsopikloniin. Melatoniinia lukuunottamatta unilääkkeiden vaik...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä