Masennuslääkkeet voidaan jakaa trisyklisiin- ja kaksikanavaisiin masennuslääkkeisiin, selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin sekä MAO:n estäjiin. Kaikille masennuslääkkeille on yhteistä vaiheittainen ja tarkkaan kontrolloitu hoidon aloitus sekä lopetus, viiveellä ilmenevät positiiviset vaikutukset sekä myös oireiden päättymisen jälkeen pitkään jatkuvat hoitoajat. Suurimmat erot eri masennuslääkkeissä on siedettävyydessä sekä sivuvaikutuksissa.

Alikategoriat

Stub

Kaksikanavaiset masennuslääkkeet

Kaksikanavaiset masennuslääkkeet vaikuttavat pääasiassa muutaman aivojen välittäjäaineen, serotoniinin ja noradrenaliinin, vaikutuksia voimistaen. Ryhmään kuuluvia lääkeaineita ovat duloksetiini, m...
Stub

MAOI-masennuslääkkeet

MAOI-masennuslääkkeitä on Suomen markkinoilla vain moklobemidi, joka estää keskushermoston MAO-entsyymin toimintaa. Entsyymin tehtävänä on poistaa erilaisia solunulkoisia keskushermoston välittäjäa...
Stub

SSRI-masennuslääkkeet

SSRI-masennuslääkkeisiin kuuluu sitalopraami, essitalopraami, sertraliini, paroksetiini, fluoksetiini ja fluvoksamiini. Ne estävät keskushermostossa olevan välittäjäaineen, serotoniinin, takaisinot...
Stub

Trisykliset masennuslääkkeet

Trisyklisiä masennuslääkkeitä ovat amitriptyliini, doksepiini, klomipramiini, trimipramiini sekä nortriptyliini. Joissakin lääkevalmisteissa on myös yhdistelty erilaisia trisyklisiä masennuslääkkei...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä