Loratsepaami voimistaa keskushermostossa olevan hillitsevän GABA-välittäjäaineen vaikutuksia, minkä seurauksena tulee yleinen tuskaisuuden ja ahdistuksen helpottaminen, unettava ja lihaksia rentouttava vaikutus. Loratsepaamia käytetäänkin tämän vuoksi ahdistuneisuustiloihin ja leikkausten esilääkityksenä.

Se voi muiden bentsodiatsepiinin johdoksien tavoin aiheuttaa riippuvuutta pitempiaikaisessa käytössä, minkä vuoksi sitä ei saa omin päin lopettaa vaan asteittain lääkärin opastuksella. Hengitysvaikeudet sekä myesthenia gravis voivat olla esteitä lääkkeen käytölle. Loratsepaamin kanssa ei myöskään saa käyttää alkoholia.

Kategorian hoidot

Stub

Temesta

Loratsepaami voimistaa keskushermostossa olevan hillitsevän GABA-välittäjäaineen vaikutuksia, minkä seurauksena tulee yleinen tuskaisuuden ja ahdistuksen helpottaminen, unettava ja lihaksia rentout...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä