Pääasiallisesti hengityselimistöön vaikuttavia lääkkeitä käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon, mutta myös joidenkin bakteeri-infektioiden hoidossa.

Alikategoriat

Stub

Leukotrieenireseptorin salpaajat

Tähän ryhmään kuuluvia lääkeaineita eli montelukastia ja tsafirlukastia käytetään lisälääkkeenä keskivaikeasta tai vaikeasta astmasta kärsiville potilailla, joille inhaloitava glukokortikoidi – lää...
Stub

Natriumkromoglikaatti ja nedokromiili

Tähän lääkeaineryhmään kuuluvat natriumkromoglikaatti sekä nedokromiili, joiden vaikutus perustuu niiden kykyyn vähentää keuhkoputkien supistusta. Astman hoidossa näitä lääkeaineita käytetään keuhk...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä