Kaksikanavaiset masennuslääkkeet vaikuttavat pääasiassa muutaman aivojen välittäjäaineen, serotoniinin ja noradrenaliinin, vaikutuksia voimistaen. Ryhmään kuuluvia lääkeaineita ovat duloksetiini, mianseriini, milnasipraami, reboksetiini, sulpiridi, tratsodoni sekä venlafaksiini. Muiden masennuslääkkeiden tapaan kaksikanavaisen lääkkeiden hoidon aloitus ja lopetus tulee tehdä varovaisesti asteittain lääkärin kontrolloimana.

Alikategoriat

Stub

Duloksetiini

Duloksetiini vaikuttaa pääasiassa muutamien aivojen välittäjäaineiden, serotoniinin ja noradrenaliinin sekä heikosti dopamiinin, vaikutuksia voimistaen. Duloksetiinia käytetään masennuksen sekä dia...
Stub

Mianseriini

Mianseriini vaikuttaa pääasiassa muutaman aivojen välittäjäaineen, serotoniinin ja noradrenaliinin, vaikutuksia voimistaen. Sitä käytetään masennuksen ja unettomuuden hoitoon. Sillä onkin suhteelli...
Stub

Milnasipraami

Milnasipraami vaikuttaa pääasiassa muutaman aivojen välittäjäaineen, serotoniinin ja noradrenaliinin, vaikutuksia voimistaen. Masennusta lievittävä vaikutus tulee muiden masennuslääkkeiden viiveell...
Stub

Mirtatsapiini

Mirtatsapiini vaikuttaa pääasiassa muutaman aivojen välittäjäaineen, serotoniinin ja noradrenaliinin, vaikutuksia voimistaen. Mirtatsapiinia on saatavissa sekä nieltävänä että suussa liukenevana ta...
Stub

Reboksetiini

Reboksetiinin teho perustuu voimakkaaseen noradrenaliinin vaikutusten voimistamiseen ja heikkoon serotoniinin vaikutusten voimistamiseen keskushermostossa. Masennusta lievittävä vaikutus tulee muid...
Stub

Sulpiridi

Sulpiridi eroaa muista masennuslääkkeistä vaikutusmekanisminsa vuoksi, koska se vaikuttaa lähinnä keskushermostossa vain dopamiinin pitoisuuksiin. Sitä käytetään masennuksen sekä joidenkin psykoosi...
Stub

Tratsodoni

Tratsodoni vaikuttaa pääasiassa muutaman aivojen välittäjäaineen, serotoniinin ja noradrenaliinin, vaikutuksia voimistaen. Lisäksi sillä on myös histamiinin (myös aivojen välittäjäaine) vaikutuksia...
Stub

Venlafaksiini

Venlafaksiini vaikuttaa pääasiassa muutamien aivojen välittäjäaineiden, serotoniinin ja noradrenaliinin sekä lievästi dopamiinin, vaikutuksia voimistaen. Sitä käytetään masennukseen, ahdistuneisuus...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä