Fyysisellä hyvinvoinnilla käsitetään kaikki sairauksien hoidossa tarpeelliset apuvälineet, ratkaisut tai fyysistä oloa helpottavat tekijät. Fyysinen hyvinvointi rakentuu pitkälti riittävän liikunnan, ravinnon ja levon sekä fyysistä oloa helpottavien tekijöiden varaan.

Erilaiset apuvälineratkaisut ovat jatkuvasti kehittyvä alue yleisen elintason ja teknologian kehittyessä. Myös tutkittua tietoutta on tullut lisää eri liikuntalajien vaikuttavuudesta terveyteen, vaikkakin lajien ominaisuudet ovatkin tunnettu jo useita vuosikymmeniä.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä