Glyseryylinitraatista sadaan pitkävaikutteinen vaikutus annostelemalla se depotlaastarilla eli hitaasti lääkeainetta vapauttavalla laastarilla. Laastari tulee poistaa 8 -12 tunniksi iholta, jotta lääkeaineelle ei kehittyisi toleranssia. Glyseryylinitraatti imeytyy hyvin ihon läpi. Nieltynä se menettää lähes kokonaan tehonsa, eikä sillä saavuteta verisuonia laajentavaa vaikutusta, ellei annosta nostettaisi hyvin suureksi. Glyseryylinitraattia ei käytetä nieltävänä tablettivalmisteena.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä