Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lääkkeille on yhteistä yksilöllinen annostus, hoidon aloitus annosta hiljalleen nostaen ja hoidon lopetus annosta hiljattain pienentämällä.

Alikategoriat

Stub

Bentsodiatsepiinin johdokset

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Fenytoiini

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Gabapentiini

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Karbamatsepiini johdoksineen

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Lamotrigiini

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Muut epilepsialääkkeet

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Natriumvalproaatti

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...
Stub

Topiramaatti

Epilepsiakohtaus johtuu aivojen hermosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta. Epilepsialääkkeiden vaikutus perustuukin hermosolujen hermoimpulssien hillitsemiseen ja kouristusten hoitoon. Näille lä...

Keskustelu

1_s

Anonyymi
2. maaliskuuta

Mikä ero on carbamazepiinilla ja oxcarbamazepiinilla käyttäjän kannalta ?

13_s

TriDoc
2. maaliskuuta

Molempia käytetään paikallisalkuisen epilepsian ensisijaisina hoitona. Paikallisalkuinen epilepsiakohtaus syntyy osassa aivoja, jonka seurauksena ihminen säilyttää tajuntansa, mutta ympäristö huomaa kohtauksen. Käsittääkseni oxkarbamatsepiini on kehitetty karbamatsepiinista ja molekyylirakenne on samankaltainen. Usein myöhemmin kehitetyillä johdoksilla kuten okskarbamatsepiinilla voi olla vähemmän sivuvaikutuksia. Muuta eroa ei lääkkeillä ole.