Keskeisillä totutuilla elämäntavoilla, kuten alkoholin ja lääkkeiden käytöllä sekä tupakoinnilla on keskeinen vaikutus ihmisen terveyteen ja fyysiseen hyvinvointiin. Ne vaikuttavat tilastollisesti siinä määrin myös elinikään, hyvinvointiin ja elämän laatuun, että ne otetaan aina esille lääketieteen ammattilaisten keräämissä ja käsittelemissä tiedoissa sekä hoitoratkaisuissa.

Lisääntynyt terveystietoisuus ihmisten keskuudessa on hyvä alku haitallisia elämäntapaoja korjatessa. Usein ne kuitenkin jäävät vähemmälle potilas-lääkäri kontaktissa ajanpuutteen sekä asiaan liittyvän yksityisyyden takia. Ihmisen turvaksi luotu yksityisyyden suoja ja sen viimeaikainen soveltaminen ei rohkaise aina lääkäriä tai muuta hoitohenkilökuntaa puuttumaan selviinkään ongelmiin. Hoidolle olisi kuitenkin huutava tarve.

Kategorian hoidot

Stub

Alkoholinkäytön lopettaminen

Alkoholinkäytön lopettaminen on tärkeää ihmisillä, jotka eivät kykene kohtuukäyttöön. Maassamme on arvioitu olevan n. 500 000 alkoholia runsaasti alkoholia kuluttavaa käyttäjää. Kohtuukäytön ja ri...
Stub

Lääkkeen käytön välttäminen

Eri lääkeaineilla on sekä keskenään että erikseen otettuina ominaisia erilaisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia, joiden vuoksi lääkkeen käyttöä joudutaan vähentämään ja lopettamaan. Sivuvaikutukset v...
839_m

Laihdutus

Ylipaino ja liitännäissairaudet ovat merkittävästi mukana heikentämässä parhaassa iässäänkin olevan ihmisen työkykyä aiheuttaen myös ennenaikaista eläköitymistä sekä eliniän lyhenemistä. Laihdutuk...
6_m

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen on parhaita terveydellisiä ja taloudellisia päätöksiä, mitä ihminen voi elämänsä aikana tehdä. Tupakoinnin syöpää ja muita hengityselinsairauksia aiheuttavat vaikutukset ov...
39_m

Tupakoinnin välttäminen

Tupakoinnin välttämistä tai vähentämistä on usein käytetty tupakoinnin lopettamisessa välivaiheena matkalla kohti täydellistä savuttomuutta. On totta että tupakonnin vähentäminen vähentää myös ...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä