Disulfiraami muuttaa alkoholin hajoamista elimistössä siten että hajoamistuotetta (asetaldehydiä) kertyy elimistöön, joka taas aiheuttaa hyvin epämiellyttävän niin sanotun Antabus-reaktion (muun muassa kasvojen punotusta, huimausta, pahoinvointia, päänsärkyä ja sydämen tykytystä). Reaktion ilmenemiseen riittää pienikin määrä alkoholia, joten hoidon aikana ja 2 viikkoa sen jälkeen on syytä pidättäytyä kokonaan alkoholin käytöstä. Myös alkoholia sisältäviä ruokia ja hajuvesiä ym. tulee välttää tuona aikana.

Disulfiraami on poretabletti, jonka annetaan liueta juuri ennen annostelua noin puoleen lasiin vettä (100 ml), tämän jälkeen sekoitetaan ja juodaan. Lääke annostellaan aina aamuisin. Lääkettä ei tule käyttää, jos on äskettäin nauttinut alkoholia ja hoidon kanssa tulee olla erityisen varovainen diabeetikoiden ja epilepsiapotilaiden kanssa sekä munuais-, maksa- ja hengitystiesairauksien kanssa.

Lääkkeellä on yhteisvaikutuksia varfariinin, fenytoiinin, teofylliinin, bentsodiatsepiinien, trisyklisten masennuslääkkeiden, metronidatsolin ja isoniatsidin kanssa. Disulfiraamia ei saa missään olosuhteissa antaa salaa kenellekään.

Kategorian hoidot

Stub

Antabus

Disulfiraami muuttaa alkoholin hajoamista elimistössä siten että hajoamistuotetta (asetaldehydiä) kertyy elimistöön, joka taas aiheuttaa hyvin epämiellyttävän niin sanotun Antabus-reaktion (muun mu...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä