Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oireen syyhyn. Näin saadaan aikaiseksi tehokkaampia vaikutuksia.

Yleisin yhdistelmävalmiste on nesteenpoistovalmisteen lisääminen ACE-estäjään, beetasalpaajaan, tai angiotensiinireseptorin salpaajaan. Yleensä diureettina käytetään hydroklooritiatsidia. Diureetin lisäys tehostaa molempien lääkeaineiden tehoa.

Muillakin yhdistelmillä on toisia täydentäviä vaikutusmekanismeja. Esimerkiksi ACE-estäjät ja kalsiumkanavan salpaaja, kalsiumkanavan salpaaja ja beetasalpaaja sekä angiotensiinireseptorin salpaaja ja kalsiumkanavan salpaaja.

Kategorian hoidot

Stub

Bisoprolol Comp Ratiopharm

Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oiree...
Stub

Emconcor comp

Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oiree...
Stub

Orloc comp

Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oiree...
Stub

Selocom zoc

Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oiree...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä