Alfa- ja beetareseptoreja on useassa paikassa elimistössä. Sydän- ja verisuonilääkkeiden toivottuja vaikutuskohteita ovat sydämen beeta1-reseptorit sekä verisuonten beeta2 - ja alfareseptorit. Keuhkoputkien sileässä lihaksessa on beeta2 –reseptoreja, joten myös keuhkoputket supistuvat lääkkeen vaikutuksesta ja tämän vuoksi beetasalpaajia ei suositella astmaatikoille ensisijaisesti.

Beetasalpaajat hidastavat sydämen sykettä ja pienentävät supistusvoimaa, jolloin sydämen kuormitus ja hapenkulutus vähenee. Beetasalpaajat hidastavat sydämen sykkeen nousua rasituksen aikana, jolloin sydämen hapen tarve pienenee. Tämä voi tosin olla epäedullinen vaikutus urheillessa. Beeta- ja alfasalpaajat alentavat myös verenpainetta.

Beetasalpaajat soveltuvat hyvin henkilöille, joilla on kohonnut verenpaine ja sepelvaltimotauti. Huimausta voi esiintyä hoidon alkuvaiheessa, kuten kaikilla verenpainetta alentavilla lääkkeillä, ennen kuin elimistö tottuu alempaan verenpainetasoon. Tabletit on hyvä ottaa aamuisin. Beetasalpaajien käyttö tulee lopettaa pienentämällä annosta pikkuhiljaa. Beetasalpaajat ovat Suomessa yleisemmässä käytössä kuin alfasalpaajat.

Alikategoriat

Stub

Alfasalpaajat

Alfa1-reseptoria salpaava lääkeaine Suomen markkinoilla on pratsosiini. Alfa1-reseptorin aktivoiva vaikutus supistaa verisuonia. Kun reseptoria salvataan, supistus lakkaa. Veren virtausvastus piene...
Stub

Beeta1-selektiiviset salpaajat

Beeta1 -reseptoreja on lähinnä sydämessä ja siksi beeta1 -selektiivisten salpaajien pääasiallinen vaikutus on sydämessä. Beta1-selektiivisiä salpaajia ovat asebutololi, atenololi, betaksololi, biso...
Stub

Ei-selektiiviset beetasalpaajat

Ei selektiiviset beetasalpaajat salpaa sekä beeta1- että beeta2 – reseptoreja. Näitä reseptoreja on mm. sydämessä, verisuonten seinämien sileässä lihaksessa ja keuhkoputkissa. Koska vaikutus kohdis...
Stub

Yhdistetty beeta- ja alfasalpaaja

Yhdistetty beeta- ja alfasalpaaja vaikuttaa beeta1- ja beeta2-reseptoreihin sekä alfareseptoreihin. Näitä reseptoreita on mm. sydämessä, verisuonien sileässä lihaksessa ja keuhkoissa. Tähän lääkery...

Keskustelu

1_s

m65-179
8. marraskuuta

Kiropraktikko auttaa myös.