Alkoholivieroituslääkkeitä on markkinoilla kaksi vaikutusmekanismeiltaan täysin eroavaa lääkeainetta. Disulfiraamin teho perustuu siihen, että lääkekuurin aikana pienikin määrä alkoholia laukaisee hyvin epämiellyttävän niin sanotun antabusreaktion. Naltreksoni taas vähentää alkoholin himoa.

Alikategoriat

Stub

Disulfiraami

Disulfiraami muuttaa alkoholin hajoamista elimistössä siten että hajoamistuotetta (asetaldehydiä) kertyy elimistöön, joka taas aiheuttaa hyvin epämiellyttävän niin sanotun Antabus-reaktion (muun mu...
Stub

Naltreksoni

Naltreksoni estää sisäisten ja ulkoisten opioidien (esim. kodeiini, morfiini) vaikutuksia. Alkoholi normaalisti lisää elimistön sisäisten opioidien vaikutusta, mutta naltreksonin estävän vaikutukse...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä