Ahdistuneisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet voidaan jakaa vaikutusmekanismiensa mukaan bentsodiatsepiinin johdoksiin, buspironiin sekä hydroksitsiiniin. Yhteistä näille kaikille lääkeaineille on se että ne rauhoittavat sekä poistavat tehokkaasti ahdistusta, tuskaisuutta ja pelkoja. Ne ovat myös niin sanottuja kolmiolääkkeitä eli ne heikentävät suorituskykyä liikenteessä ja voimistavat alkoholin vaikutuksia. Lisäksi ne kaikki voivat pitkäaikaisessa yhtäjaksoisessa käytössä aiheuttaa riippuvuutta.

Alikategoriat

Stub

Bentsodiatsepiinin johdokset

Bentsodiatsepiinin johdoksiin kuuluvat lääkeaineet ovat alpratsolaami, diatsepaami, klooridiatsepoksidi, loratsepaami sekä oksatsepaami. Ne voimistavat keskushermostossa olevan hillitsevän GABA-väl...
Stub

Buspironi

Buspironi vaikuttaa laajasti aivoissa erilaisiin välittäjäainejärjestelmiin (GABA, serotoniini, dopamiini, noradrenaliini ym.). Sillä onkin havaittu olevan tehoa ahdistuneisuushäiriössä, joskin teh...
Stub

Muut ahdistuneisuuden hoitolääkkeet

Hydroksitsiinillä, joka on alkujaan allergialääke, on todettu myös olevan tehoa ahdistuneisuuden hoidossa. Sitä käytetään tabletteina ja liuoksena myös kutinan, nokkosihottuman ja unettomuuden hoid...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä