Vuodelevolla tarkoitetaan sanamukaisesti perusteellista, pääasiallisesti makuulla tapahtuvaa lepäämistä, joka usein yhdistyy vakava-asteiseen infektiosairauteen. Tähän liittyy muita yleistilaa alentavia oireita, kuten kuume, alentunut yleistila tai väsymys.

Vuodelepo voi olla tapeen myös monivammapotilaalla sekä toivuttaessa muusta väsymystä ja yleistilaa selkeästi huonontavasta sairaudesta. Vuodelepoon yhdistyy usein suonensisäinen nestehoito sekä tärkeimpien elimistön elintoimintojen tarkkailu.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset