Vetohoidot ovat keskeinen osa valmistellessa ja toteutettaessa murtuneen raajan kirurgista hoitoa erilaisten onnettomuuksien tai tapaturmien seurauksena. Siinä murtunut raajanosa pyritään saattamaan mahdollisimman edulliseen asentoon ja välttämään virheasentojen syntymistä ennen operatiivisen hoidon toteutusta ja sen jälkeen. Vetohoidolla on myös merkitystä joidenkin kroonisten tuki-ja liikuntaelinsairauksien kohdalla. Näitä sairauksia ovat mm lannerangan välilevymadaltumat osana lannerangan rapppeumasairautta, jossa madaltunut välilevy on mukana aiheuttamassa hermojuurioireita. Myös nivelrikosta johtuvassa lonkan kulumassa vetohoidosta voi joskus olla apua.

Lääkinnällisessä käytössä vetohoidon edellytyksenä on tarkka kuva sairauden laadusta, jotta vältytään vetohoidon mahdollisilta komplikaatioilta. Vetohoidon vaikutuksesta kuluneen nivelen nivelkapseli yleensä saa takaisin osaa kimmoisuudestaan ja vaikuttaa ehkäisevästi kontraktuurien syntyyn nivelen liikelaajuutta parantaen ja siten kivuliaisuutta vähentäen.

Information Käytetään oireisiin

Oire Hlö:ä Koettu hyöty
Stub Heijastekipu 2

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä