Verisuonen "polttamisella" tarkoitetaan nenän limakalvon vuotavan pintasuonen käsittelyä laapispuikolla. Laapispuikko sisältää verisuonta polttavaa ja arpeuttavaa ainetta,joka aiheuttaa pinnallisen limakalvon pinnalle suojaavan ja vuotoa estävän arven. Laapiskäsittelyä voidaan suorittaa vain käsittelyn osaavan lääkärin toimesta. Käsittelyn haittavaikutuksena voi harvemmin syntyä nenän väliseinän reikä, jos polttovaikutus ulottuu liian syvälle.

Verisuonia voidaan "polttaa" myös leikkausten aikana sähkövirtaa jakavilla metallipäisillä instrumenteilla. Se kuuluu jokaisen leikkauksen perusinstrumentteihin, ja niitä joudutaan käyttämään melko ahkerasti pienten hiusverisuonten tyrehdyttämiseen, koska muuten vuoto peittäisi leikkausnäkyvyyttä.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
29_rs Atooppinen ihottuma 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä