Syvemmälle kudokseen vaikuttavia hoitoja voidaan käyttää esihoitoina lihasten pehmittämisessä tai osana varsinaista hoitoa. Syvälämpöhoidon muotoja ovat ultraääni, lyhytaalto- ja mikroaaltohoito. Näiden kolmen hoidon vaikutukset ovat samankaltaisia vaikkakin vaikutustapa kudoksissa hieman poikkeaa toisistaan. Ultraäänen vaikutustapa perustuu kohdistetun äänitaajuuden kudoksia lämmittävään vaikutukseen. Lyhytaaltohoidossa hoitokohtaan muodostuu vuorostaan nopeasti muuttuva sähkökenttä. Syvälämpöhoidot tuntuvat hoitotilanteessa usein hyvältä, mutta toistaiseksi näytöt niiden hoidollisista vaikutuksista ovat puutteellisesti tunnetut.

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä