Selkäydinkanavan avarrusleikkausta voidaan harkita keskivaikean ja vaikea-asteisen selkäydinkanavan ahtauden helpottamiseksi. Avarrusleikkauksen (toiselta nimeltään Laminectomia) harkinnan perustana ovat selkeä magneettitutkimuksella todettu ahtauma, kovat selkäkivut sekä alaraajojen oireet.

Ahtaumaleikkauksia suoritetaan pääasiassa lannerangan ja kaularangan alueelle. Lannerankaleikkauksia suorittavat sekä ortopdit ja neurokirurgit ja kaularangan leikkauksia pääasiallisesti neurokirurgit. Leikkaus on kohtuullisen vaativa, joten sitä ennen yleiskunto on varmistettava leikkauksen onnistumisen kannalta tehtävin yleisselvittelyin.

Leikkauksessa poistetaan selkäydinkanavan ahtauman aiheuttanut kudos, luupiikit sekä voidaan avartaa juuriaukkoja. Leikkaukseen on erilaisia tekniikoita ja voidaan välttää myös kudosrasitusta tekeällä operaatio mikrokirurgisesti. Sairausloman tarve leikkauksen jäljiltä on 4-6 viikkoa riippuen alkutilanteesta.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
136_rs Selkäydinkanavan ahtauma 2

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä