Sähköärsytyshoitojen ensisijainen tarkoitus on ollut erilaisten perifeeristen hermojen halvausten hoito aikaansaamalla lihassupistus. Hoidettavien hermojen halvaus on usein syntynyt hermon pinnetilan tai sitä muistuttavan mekanismin seurauksena. Seurauksena on usein kuukausia kestävä halvausoire, jonka odotetaan kuitenkin aikaa myöten paranevan. Hoidon tavoite on palauttaa ja ylläpitää lihaksen toimintaa toipumista odotellessa. Yleensä sähköärsytyshoidoissa käytetään galvaanista tasavirtaa. Sähköärsytys ylläpitää lihaksen supistustaipumusta mutta ei nopeuta hermon paranemista. Ilman hermon itsenäistä paranemista ei sähköärsytyshoidon jatkamisesta ole hyötyä.

Tyypillisimmin sähköärsytystä käytetään radialis-, peroneus- ja facialis halvausten toipumisvaiheeseen. Sähköärsytyshoidon toteutus vaatii tarkkaa virran valintaa ja elektrodiasettelua minkä takia hoitoja on mahdollisuus toteuttaa vain sairaalassa ja kuntoutuslaitosyksiköissä. Sähköärsytyshoidon kannattavuus perustuu vain luonollisen toipumisen nopeuttamiseen ja itsenäisen harjoittelun aikaistamiseen.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä