Ryhmäpsykoterapiassa ongelmia tutkitaan ja hoidetaan ryhmässä, yhdessä muiden kanssa. Ryhmällä on vetäjä, ryhmäpsykoterapiaan koulutuksen saanut henkilö ja yhteensä n. 6-10 potilasta. Ryhmäpsykoterapia kestää 3-5 vuotta, istuntoja on 1-2 kertaa viikossa ja istuntojen kesto on puolitoista tuntia.

Lyhyempikestoisiakin, erilaisten ongelmien ympärille rakennettuja ryhmiä voi toki olla. Ryhmässä on mahdollisuus nähdä, että ei ole ongelmineen yksin ja myös mahdollista saada toisilta tukea ja palautetta: erilaisia, rohkeitakin näkökulmia omiin ongelmiin. Ryhmässä muodostuu myös väistämättä ristiriitoja, kilpailua ja kateuttakin. Näiden inhimillisten asioiden esiintulo ryhmässä mahdollistaa niiden käsittelyn uudella tavalla psykoterapeutin ja ryhmän tuella.

Ryhmä voi olla kokoontunut melko erilaisten psyykkisistä ongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi tai ryhmän yhteisenä nimittäjänä voi olla jokin kaikille yhteinen psyykkinen tai fyysinenkin ongelma. Esiintymisjännitys, masennus tai fyysisistä oireista kipu voi olla ryhmän jäsenten yhteinen ongelma. Myös erilaisia kriisiryhmiä järjestetään esim. väkivallan uhreille, eronneille tai läheisensä äkillisesti menettäneille.

Information Käytetään sairauksiin

Ei tietoa

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä