Naltreksoni estää sisäisten ja ulkoisten opioidien (esim. kodeiini, morfiini) vaikutuksia. Alkoholi normaalisti lisää elimistön sisäisten opioidien vaikutusta, mutta naltreksonin estävän vaikutuksen vuoksi hyvän olon tunne ja juomishimo jää pois. Naltreksoni on nieltävä tabletti, jonka annostus on yksilöllinen.

Naltreksonia ei tule käyttää akuutissa maksatulehduksessa tai maksan toiminnan häiriössä eikä yhdessä opiaattien tai tioridatsiinin kanssa. Naltreksoni saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä.

HUOM! Tarkistathan lääkkeiden kohdalta sopivuuden itsellesi joko apteekista tai lääkäriltä! Otathan huomioon myöskin että kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille, ja että lääkkeillä on myöskin yhteisvaikutuksia.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
115_rs Alkoholismi 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä