Lyhyet psykoterapiat vaihtelevat pituudeltaan joustavasti sovitusta muutamasta käynnistä esim. 20 sovittuun tapaamiskertaan. Yhteistä niille on rajatusti sovittu vaikuttamisen alue, esim. oire, ongelma tai muu tavoite, kuten muutos: ei koko persoonallisuuden syvääluotaava tutkiminen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään ongelman syiden sijasta ratkaisuun, keinoihin ongelman ratkaisemiseksi tai esteisiin sen edessä.

Asiakkaan esittämiä käsityksiä ongelmien syistä ei pääsääntöisesti kyseenalaisteta, ts. ongelmien taustalla ei nähdä välttämättä olevan joitakin ns. syvempiä komplekseja. Erilaisia tulkintoja ongelmallisille tilanteille voidaan lyhytterapiassa yhdessä asiakkaan kanssa hakea.

Voimavarakeskeisessä psykoterapiassa on tarkastelun tärkeä painopiste terapian nimenkin mukaisesti asiakkaan voimavaroissa, ei ongelmissa. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia hyödyntää psykoanalyysin ja kognitiivisen psykoterapian eri vahvuuksia rajatussa ja jäsennellyssä muodossa. Em. terapian kesto on yleensä 20 käyntiä. Lyhytterapioissa terapeutti on aktiivinen, rohkaiseva ja kannustava. Erilaiset psyykkiset oireet ja ongelmat soveltuvat lyhytterapian ratkaistaviksi ainakin joissakin elämäntilanteissa

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset