Varsinainen psykoanalyysi kestää vähintään 3-5 vuotta, usein enemmänkin ja istuntoja on 3-5 viikossa. Psykoanalyysissa potilas on makuuasennossa vapaan assosioinnin helpottamiseksi. Tavallisemmin toteutettavassa psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tapaamisia on yleensä kaksi viikossa ja potilas on istuvassa asennossa. Terapia kestää tavallisimmin vähintään kaksi vuotta, yleensä pidempäänkin.

Psykoanalyyttisissä terapioissa terapeutti ei ole kovin aktiivinen eikä hänen toimintatapansa ole yleensä kovin strukturoitu/jäsennelty. Kotitehtäviä ei anneta ja terapiatunneilla asioita käsitellään sitä mukaan kun ne tulevat mieleen, toki kuitenkin siten että esim. aiemmalla tunnilla esiin tulleisiin asioihin tai mielleyhtymiin voidaan viitata.

Psykoanalyyttisissä terapioissa tavoitteena on tiedostamattomien ihmisen toimintaan vaikuttavien asioiden tiedostaminen, jolloin potilas saa mahdollisuuden vapautua oireistaan tai saada ainakin liikkumatilaa suhteessa ongelmiinsa. Tiedostamisen kannalta potilaan ja psykoterapeutin välisessä suhteessa terapian aikana elämään lähtevät asiat ovat keskeisessä asemassa (ns. transferenssi eli tunteensiirto). Myös unilla ja arkielämän lipsahduksilla voi olla tietoa antavaa merkitystä.

Kuitenkin terapiatunneilla puhutaan niistä asioista joista potilas haluaa puhua ja joilla hän katsoo olevan merkitystä, kuten varhaisimmista tai hoidonaikaisista ihmissuhteistaan. Psykoanalyyttisissä terapioissa pyritään itsetuntemuksen lisääntymiseen. Oireen poistumiseen sinällään ei niinkään pyritä, mutta oireen tai ongelman laukaisevista tekijöiden tutkiminen voi olla merkittävää itsetuntemuksen ja myös paranemisen kannalta.

Soveltuvuus: ahdistus- ja masennusongelmat, ihmissuhdeongelmat, jotkin pitkäkestoiset persoonallisuuden häiriöt, psykoottiset ja psykosomaattiset oireet. Edellyttää potilaalta kykyä itsensä tarkasteluun ja valmiutta melko pitkäkestoiseen sitoutumiseen.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
5_rs Masennus 26
101_rs Pitkäaikainen masennus 5
103_rs Somatisaatiohäiriö 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

2_s

f59-3399
20. kesäkuuta

Sairastan vaikeaa psykoottista masennusta ja olen läpikäynyt psyko-dynaamisen psykoterapian. Hoito kesti 4,5 vuotta (1,5 v 3 krt/vk + 1,5 v 2 krt/vk ja 1,5 v 1 krt/vk). Hoidosta on ollut apua ongelmaratkaisussa ja arjen hahmottamisessa.

Terapian jälkeen olen kuitenkin ollut sairaalassa useita 1 kk jaksoja itsetuhoisuuden ja oireiden pahenemisen vuoksi. Lisäksi olen saanut ECT-hoitoa (sähköshokki).

Elämä kuitenkin jatkuu päivä kerrallaan, kun tietää, että apu on lähellä tilanteen kärjistyessä. Nytkin ovat itsetuhoiset ajatukset alkaneet vyöryä päälle, mutta yritän pärjätä kotona.

Aiheen kysymykset