Perussairauden hyvä hoitotasapaino on itsessään monien kroonisten lääkitystä vaativien sairauksien, esimerkiksi kroonisten tulehdussairausten, ja endokrinologisten sairauksien hoidossa keskeistä. Hyvä hoitotasapaino mahdollistaa paremman toimintakyvyn, estää tehokkaasti perussairauden etenemistä ja mahdollistaa elämänlaadun paranemisen ja sen jatkumisen pidempään.

Perussairauksien hyvällä hoitotasapainolla on inhimillisten tekijöiden lisäksi myös merkittävää kansantaloudellista merkitystä. Pienillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja muutoksilla elintavoissa olisi saatavissa valtava kansantaloudellinen hyöty, jonka avulla terveydentila paranisi ja vältyttäisiin kalliilta erikoissairaanhoidolta. Tällä on ennenkaikkea merkitystä yksilön kannalta, mutta myös yhteiskunnallisesti ennaltaehkäisevä terveys-ja hoitotyö on kustannuksia säästävää ja oikealla tavalla resursoituna järkevää.

Sairauden määrityksen ja hyvän hoidon paras asiantuntija on siihen koulutuksen saanut lääkäri. Sairauden hyvän hoidon edellytys on luotettava sairausdiagnoosi. Jotta diagnoosi olisi luotettava, tulisi sen määrittäjällä, lääkärillä olla riittävä tieto- ja taitotaso. Tämä voidaan saavuttaa vain riittävällä teorettisella ja käytännön koulutuksella ja kokemuksella, jota antaa Suomessa 5 lääketieteellistä tiedekuntaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä