Lääkeaineiden yhdistelmähoidossa lääkärin on otettava aina huomioon henkilön ikä, sairaudet ja kokonaistila. Yhdistämällä eri lääkeaineita voidaan vaikuttaa useammalla mekanismilla taudin tai oireen syyhyn. Näin saadaan aikaiseksi tehokkaampia vaikutuksia.

Yleisin yhdistelmävalmiste on nesteenpoistovalmisteen lisääminen ACE-estäjään, beetasalpaajaan, tai angiotensiinireseptorin salpaajaan. Yleensä diureettina käytetään hydroklooritiatsidia. Diureetin lisäys tehostaa molempien lääkeaineiden tehoa.

Muillakin yhdistelmillä on toisia täydentäviä vaikutusmekanismeja. Esimerkiksi ACE-estäjät ja kalsiumkanavan salpaaja, kalsiumkanavan salpaaja ja beetasalpaaja sekä angiotensiinireseptorin salpaaja ja kalsiumkanavan salpaaja.

HUOM! Tarkistathan lääkkeiden kohdalta sopivuuden itsellesi joko apteekista tai lääkäriltä! Otathan huomioon myöskin että kaikki lääkkeet eivät sovi kaikille, ja että lääkkeillä on myöskin yhteisvaikutuksia.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
152_rs Verenpainetauti 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä