Terveillä nielurisoilla voi olla jossain määrin merkitystä ihmisen kehitykselle, immuunipuolustukselle ja epäpuhtauksien sitomiseen kurkun alueella. Tämän vuoksi uskotaan, ettei terveitä nielurisoja ole järkevää poistaa ilman selkeää syytä. Toistuvat nielurisatulehdukset voivat arpeutuessaan aiheuttaa pysyviä tulehduspesäkkeitä, joissa bakteerikasvu ja tulehdus jatkuvat hoidosta huolimatta ja aiheuttavat erilaisia tulehdusoireita. Kroonisen nielurisatulehduksen leikkaushoidosta päättää korvalääkäri sairauden aiemman kehityksen ja tutkimustulosten perusteella. Nielurisatulehdusten leikkaushoito voidaan toteuttaa joko paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa tehtävänä toimenpiteenä.

Poistetun nielurisan paikalle jää normaalisti puhdasseinäinen nielurisatasku, joka on poiston ensimmäisinä päivinä herkkä leikkauksen jälkeisille verenvuodoille. Verenvuotoa voidaan hillitä kylmällä. Leikkausarven kohdalle syntyvät tyypilliset vaaleat peitteet, joiden irtoaminen 1-2 viikon kuluttua leikkauksesta altistaa uudelleen verenvuodoille. Verenvuodon ilmaantuessa nielurisataskun vuotavaa pohjaa voidaan "polttaa" sähkövirralla aiheuttaen arpeutumisen kautta vuotavien suonten tyrehtyminen.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
Stub Krooninen nielurisatulehdus 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset