Muu fyysinen hyvinvointi käsittää erilaisia fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten tekijöiden aiheuttamia vaikutuksia fyysiseen hyvinvointiin. Elinympäristö on ollut viime vuosikymmeninä kiihtyvässä muutoksessa niin sosiaalisen, yhteisöllisen, kuin fysikaalisten ilmiöiden suhteen. Näitä ovat mm. ilmastonmuutoksen, auringonsäteilyn ja eläinkontaktienkin muutokset elinympäristössämme.

Nykyään yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungistuneissa olosuhteissa, jossa ongelmana ovat väestönkasvu, liikakansoitus, melu, uni-valvetilan muutokset, ilmansaasteet ja tuoreen sekä puhtaan ravinnon ja veden saanti.Elintilan kaventuessa ihmiset ovat myös levittäytyneet uusille asunalueille, jotka eivät tarjoa samanlaisia luontaisia mahdollisuuksia hyvään elämään kuin aiemmin. Myöskään päivittäiset elämisen haasteet ja ongelmat eivät ole kaupungistumisen myötä vähenemässä.

Information Käytetään sairauksiin

Ei tietoa

Information Käytetään oireisiin

Oire Hlö:ä Koettu hyöty
32_rs Korvien lukkiutuminen 2

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä