Sähköhoitoa on käytetty mielisairaaloissa masennuksen hoidossa vuosikymmeniä. Hoito toteutetaan tarkasti valituille potilaille nukutuksessa annettavina sähköimpulsseina. Sähköhoidon tulokset ovat kiistattomat, ja se soveltuu lähinnä vaikean masennuksen hoitomuodoksi silloin, kun masennuksen lääkehoidossa tai muussa hoidossa ei riittävästi edistytä ja potilaan vaikea-asteinen masennustila ei hellitä. Jälkioireena voi seurata muistihäiriöitä, mutta muuten sivuvaikutukset jäävät hyötyjä vähäisemmiksi.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
5_rs Masennus 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä