Fyysisellä hyvinvoinnilla käsitetään kaikki sairauksien hoidossa tarpeelliset apuvälineet, ratkaisut tai fyysistä oloa helpottavat tekijät. Fyysinen hyvinvointi rakentuu pitkälti riittävän liikunnan, ravinnon ja levon sekä fyysistä oloa helpottavien tekijöiden varaan.

Erilaiset apuvälineratkaisut ovat jatkuvasti kehittyvä alue yleisen elintason ja teknologian kehittyessä. Myös tutkittua tietoutta on tullut lisää eri liikuntalajien vaikuttavuudesta terveyteen, vaikkakin lajin ominaisuudet ovatkin tunnettu jo useita vuosikymmeniä.

Keskustelu

2_s

Heddy
14. tammikuuta

Oishan se kiva lisätä enemmänkin liikuntaa, mutta kun jo pelkkä yksinkertainen jooga aiheuttaa pahoinvointia niin aika heikkoa on. Ehkä joskus sitten taas lisää, hiitaasti mennään.

Aiheen kysymykset