Ikähuonokuuloisuuden lisääntyessä tai muusta syystä kuulon huonontuessa voi syntyä tilanne, jossa tavallisessa keskustelussa kuulo ei riitä erottamaan yksittäisiä sanoja, vaikka puhe vielä kuuluukin. Yleisesti katsotaan n. 30 desibelin kuulonaleneman puhealueella olevan raja kuulolaitteen käyttöönotolle, mutta tilanne vaihtelee jonkin verran yksilöllisesti. Kuulolaitteita voi saada keskussairaaloiden kuulokeskusten kautta sekä joistakin terveyskeskuksista.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
84_rs Ikähuonokuuloisuus 1

Information Käytetään oireisiin

Oire Hlö:ä Koettu hyöty
36_rs Kuulon heikkeneminen 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä