Kolmoishermosäryn ei-leikkauksellisena hoitomuotona on vakiintunut epilepsia- (karbamatsepiini) ja masennuslääkityksen (amitriptyliini) yhdistelmähoito. Aina tästä ei ole riittävää apua, jolloin on turvauduttu leikkaushoitoon. Riskittömimpiä kolmoisherkosärkyjen estohoitoja ovat varsinkin epätyypillisten kohtauksista kärsivien hermojen puudutukset. Niitä voidaan tarpeen mukaan antaa toistetusti ja ne yleensä vaikuttavat pidemmänkin aikaa silloinkin, kun puudutusaineen vaikutus on jo lakannut.

Suomessa yleisimpiä kolmoishermosäryn leikkausmuotoja ovat ns lämpöleikkaus, ritsotomiaksi kutsuttu, jossa voimakkaasti läpöä hehkuva neula viedään lähelle kolmoishermoa, jonka pansiosta pinnallisemmat tuntohermosäikeet halvaannutetaan ulkoisella lämpövaikutuksella. Sisempänä olevat kolmoishermon tuntohermosäikeet eivät yleensä tässä vaurioidu, joten onnistunut leikkaus ehkäisee tehokkaasti kipukohtausten syntymistä. Koko hermon katkaisussa aiheutettaisiin muutoin pysyvä tuntopuutos kasvojen alueelle.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
26_rs Kolmoishermosärky 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä