Keskusteluterapia-nimitystä käytetään kaikista yksilö-tai ryhmäterapioista, joita annetaan koulutetun psykoterapeutin toimesta.

Psykoterapeutti –nimikettä saa käyttää henkilö, jolle Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt oikeuden käyttää em. nimikettä. Pelkkä terapeutti –nimike ei ole suojattu ja tarjolla on varsin kirjavasti erilaisia psyyken hoitoja. Kela korvaa ainoastaan hyväksymiensä psykoterapeuttien antamaa psykoterapiaa.

Psykoterapiat eroavat toisistaan paitsi psykoterapeutin teoriataustan, hänen saamansa koulutuksen sisällön ja keston perusteella, myös terapeutin persoonallisuuden vuoksi. Terapeutin persoonallisuudella ja sen yhteensopivuudella potilaan persoonallisuuden kanssa on suuri merkitys hoidon onnistumisen kannalta. Alla on lueteltu yleisimpiä psykoterapiamuotoja:

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset