Ihomelanooma on pelätty ihosairaus, joka ilmaantuu useimmiten uutena pahanlaatuisena ihomuutoksena ja harvemmin syntyy vanhan luomen pahentumisena. Ihomelanooman leviäminen on salakavalaa, minkä vuoksi sen poisto on suoritettava mahdollisimman aikaisin riittävällä rajauksella, leveydellä ja ihosyvyydellä. Ihomelanooman poisto vaatii useammin ihosiirtoja, koska poistettava ihoalue on tavallista luomenpoistoa laajempi.

Koska ihomelanoma leviää imuteitä pitkin, kuuluu leikkaushoitoon myös lähimpien imusolmukkeiden selvittely, onko niissä nähtävissä melanomasolujen leviämistä. Jos leviämistä lähimpiin imusolmukkeisiin ei ole syntynyt, parantaa se paranemismahdollisuuksia. Ihomelanoman poiston jälkeen tarvitaan vielä syöpälääkärin kannanottoa muihin liitännäishoitoihin. Seurantaa tulee jatkaa myös pesäkkeiden uusiutumisen varalta.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
4_rs Melanooma 2

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä