Hyppääjänpolven kuten kaikkien muidenkin lihasten kiinnityskohtien ärsytystilat ja tulehdukset eli insertiitit reagoivat yleensä myönteisesti kortikoidi-injektioille. Hoidon teho perustuu tulehdusta poistavaan vaikutukseen ärsytyskohdan välittömään läheisyyteen annettuna.

Hoidon haittavaikutuksina voi olla jänteen haurastumista, jos injektioita toistetaan liian usein tai liian suurina annoksina. Hyppääjänpolven kortisonin oikea pistotekniikka estää myös jänteen vaurioitumisen, joka voi seurata väärin annosteltua kortisoni-injektiota.Hyppääjän polven kortisoni-injektiohoidon antaminen vaatii kokemusta. Käytännössä hoitoteho on vaihteleva. Joillakin injektiohoito antaa välittömän avun, mutta useimmilla ihmisillä vaiva paranee vasta, kun hoito yhdistetään riittävään lepoon.

Information Käytetään sairauksiin

Sairaus Hlö:ä Koettu hyöty
260_rs Hyppääjän polvi 1

Information Käytetään oireisiin

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä